Click for more products.
No produts were found.
Филтриране по
439,60 лв.
Апарат за почистване с водна струя под високо налягане, са станали много популярни през последните години за подобряване и минимална намеса на човека в процеса на пране. Модел Чист CW4. 120 може да създаде номинално...
560,00 лв.
Апарат за почистване с водна струя под високо налягане, са станали много популярни през последните години за подобряване и минимална намеса на човека в процеса на пране. Модел Чист CW5. 140 може да създаде номинално...
771,40 лв.
Апарат за почистване с водна струя под високо налягане, са станали много популярни през последните години за подобряване и минимална намеса на човека в процеса на пране. Модел Чист CW6. 160 може да създаде номинално...
1548,40 лв.
Апарат за почистване с водна струя под високо налягане, са станали много популярни през последните години за подобряване и минимална намеса на човека в процеса на пране. Модел Чист CW7. За 180 можете да създавате...
511,00 лв.
Хидрофорите ELEFANT AQUATIC AUTODP255 са продукти, предназначени за използване с водоснабдителни системи, като едно от предимствата е, че са проектирани да поддържат домакинска употреба. Поддръжката им се извършва по...
462,00 лв.
Идеален е за снабдяване на домове с питейна вода, малки инсталации за граждански, селскостопански цели, инсталации за миене и други приложения. Той трябва да бъде инсталиран на места, защитени от атмосферни влияния и...
420,00 лв.
Автоматични системи за водоснабдяване под налягане за битови приложения и малки напоителни системи в земеделието и градинарството. Хидрофорите работят в автоматичен режим, осигурявайки налягането в системата в...
124,60 лв.
Помпи за вода в периферната повърхност, предназначени за получаване на високо кръвно налягане, и в отношенията с властта, в сравнение с ниско. За него са характерни линейна зависимост между дебит и височина на...
295,40 лв.
Помпата се използва за добив на чиста вода от кладенци, кладенци, чешми и други източници на чиста вода. Това е много интересно, както в домакинствата, в градините и за поливане/напояване, но и за доставяне на вода на...
194,60 лв.
Помпата се използва за добив на чиста вода от кладенци, кладенци, чешми и други източници на чиста вода. Това е много интересно, както в домакинствата, в градините и за поливане/напояване, но и за доставяне на вода...
235,20 лв.
Помпата се използва за добив на чиста вода от кладенци, кладенци, чешми и други източници на чиста вода.Това е много интересно, както в домакинствата, в градините и за поливане/напояване, но и за доставяне на вода на...
413,00 лв.
Помпата се използва за добив на чиста вода от кладенци, кладенци, чешми и други източници на чиста вода.Това е много интересно, както в домакинствата, в градините и за поливане/напояване, но и за доставяне на вода на...
252,00 лв.
Помпата се използва за извличане на чиста вода от кладенци, кладенци, резервоари или други източници на чиста вода. Той е много полезен в домакинствата, градини за напояване / поливане, но също така и за изпомпване на...
455,00 лв.
Помпата се използва за извличане на чиста вода от кладенци, кладенци, резервоари или други източници на чиста вода. Той е много полезен в домакинствата, градини за напояване / поливане, но също така и за изпомпване на...

Menu

QR code

Settings

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in